Visie en identiteit

Kinderopvang Papendrecht onderscheidt zich door het bieden van professionele en kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering en hoge mate van betrokkenheid ten opzichte van onze kinderen, ouders en medewerkers.

Kinderopvang Papendrecht bestaat uit twee locaties, namelijk kinderdagverblijf Leeuwerikje en Kleine Waal. Daarnaast hebben wij een derde en vierde locatie ondergebracht bij Christelijke Kinderopvang Papendrecht. Op locatie Oranje-Nassau werken wij nauw samen met de Oranje-Nassauschool en bij kindcentrum Prins Constantijn werken wij nauw samen met de Prins Constantijnschool. Beide locaties hebben een christelijke identiteit. Op elke locatie is echter iedereen welkom, ongeacht cultuur en/of religie.

 

Kleinschalig

Op 1 augustus 2011 zijn de deuren geopend van ons kleinschalig kinderdagverblijf "Leeuwerikje". Vernoemd naar de kinderen en inspiratiebronnen van directrice Monica Siebes. Als ouder wil je het beste voor je kind(eren), zij zijn je kostbaarste bezit en alleen het beste is genoeg. Dit is ook ons uitgangspunt!

Bij Kinderopvang Papendrecht staan kinderen en hun welbevinden centraal. Wij creëren een veilige omgeving waarin het kind zich gewaardeerd weet, uitgedaagd wordt om zich te ontwikkelen en voorbereid wordt op een toekomst in onze maatschappij. Kinderen hebben het bij ons naar hun zin en weten waar ze aan toe zijn. Ze voelen zich vrij om zichzelf te zijn, om zich te uiten, sociale contacten op te bouwen, vrienden te maken, kind te zijn en om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt persoonlijk gekend en in individuele behoeften van de kinderen wordt voorzien.

Inmiddels zijn we als organisatie gegroeid en hebben we drie locaties. Elke locatie heeft een kleinschalige karakter doordat opvang plaatsvindt in twee tot maximaal vier groepen, waarbij alle kinderen en ouders bekend zijn bij de vertrouwde medewerkers. Er heerst overal een huiselijke en gezellige sfeer. 

 

Persoonlijk en betrokken

Wij onderscheiden ons door een persoonlijke benadering en hoge mate van betrokkenheid. Ouders die interesse tonen in onze opvang, worden uitgenodigd voor een kennismaking en rondleiding. Iedereen is van harte welkom voor een persoonlijk gesprek over onze mogelijkheden.

 

De ouderparticipatie met betrekking tot de opvoeding bij Kinderopvang Papendrecht is groot. Ouders en pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwde band met elkaar op waardoor er open kan worden gesproken over de opvoeding van de kinderen. Er is  een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en bij Kinderopvang Papendrecht. Ouders en medewerkers ondersteunen elkaar in de opvoeding. Ouders dragen de zorg voor hun kind(eren) met een goed gevoel over aan onze pedagogisch medewerkers. 

 

Professioneel

Wij werken met ervaren pedagogisch medewerkers die goed zijn opgeleid, een ‘hart’ hebben voor kinderen en het beleid van Kinderopvang Papendrecht onderschrijven en naleven. De pedagogisch medewerkers zorgen voor, en zijn onderdeel van de ‘huiselijke sfeer’ bij Kinderopvang Papendrecht. Ze zijn energiek en blijven zich ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers voelen zich verbonden met Kinderopvang Papendrecht, de kinderen en de ouders, werken hier met plezier en we streven ernaar dat zij langdurig bij ons in dienst blijven.

 

We werken in kleine teams met vaste pedagogisch medewerkers. Bij verlof en ziekte worden zij vervangen door onze vaste oproepkrachten. Zij worden zoveel mogelijk ingepland op dezelfde groepen, zodat ook zij een bekend en vertrouwd gezicht zijn voor de kinderen en ouders. Doordat we veel aandacht besteden aan de tevredenheid en het welbevinden van onze medewerkers houden we het personeelsverloop laag.

 

Flexibel

Wij denken mee met ouders en proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen en behoeftes, waarbij de kinderen uiteraard altijd centraal blijven staan. We bieden ook alleen opvang tijdens schoolweken (onderwijsregeling) of juist alleen tijdens schoolvakanties aan. Verder doen wij niet moeilijk over het ruilen van dagen en denken wij bij problemen altijd met u mee. Verder hanteren wij ruime openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur en bieden op de dagopvang, tussen de middag, een warme maaltijd aan.