Vestigingen

Locatie Prins Constantijn

In nauwe samenwerking met de Prins Constantijnschool zal er per 11 juli 2016 een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang geopend worden. Op dit moment werken wij toe naar een nieuw kindcentrum, waarbij alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar op een plek gerealiseerd zijn. Medio 2017 zal er ook een nieuwe verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar gestart worden, waarmee "Kindcentrum Prins Constantijn" een feit zal zijn!

Op deze locatie bieden we opvang aan met een christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een Bijbelverhaal, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. Alle medewerkers hebben ook een christelijke achtergrond.


Voor meer informatie over de Prins Constantijnschool klikt u hier.


Peuterspeelzaal

Op onze peuterspeelzaal kunnen maximaal 14 kinderen opgevangen worden, onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. Kinderen zijn bij ons vanaf 2 jaar welkom tot het moment dat ze naar de basisschool gaan.


Onze peuterspeelzaal is 39 weken per jaar geopend. Tijdens vakantie- en studiedagen van de Prins Constantijnschool zijn wij gesloten.


We bieden opvang aan in de volgende groepen op de volgende dagen:


maandag en donderdag van 8.30-12.00 uur

dinsdag en vrijdag van 8.30-12.00 uur


Wij werken met de voorschoolse methode Uk & Puk. Voor meer informatie over deze methode klik hier.


Doorgaande leerlijn

Wij vinden een doorgaande leerlijn richting de basisschool belangrijk. Deze zal dan ook duidelijk aanwezig zijn. Onze voorschoolse methode Uk & Puk sluit aan op de vroegschoolse methode van de onderbouw Schatkist. Er wordt ook gewerkt met vergelijkbare observatie- en toetsinstrumenten. En er zal een warme overdracht plaatsvinden bij de overgang van peuterspeelzaal naar de Prins Constantijnschool.


Buitenschoolse opvang

BSO Prins Constantijn kan per dag opvang bieden aan maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Bij voldoende aanmeldingen starten we met twee groepen, een onderbouw- en bovenbouwgroep. We zullen regelmatig naschoolse activiteiten aanbieden voor alle kinderen van de Prins Constantijnschool die aansluiten bij de thema's van de onderbouw.


Soorten buitenschoolse opvang

Kinderopvang Papendrecht biedt verschillende soorten opvang aan, zodat u kunt kiezen voor de opvang die het beste bij u en uw gezin past. Ook ruildagen behoren tot de mogelijkheid. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van 1 dag per week.


Voorschoolse opvang

Opvang vanaf 7.00 uur tot aanvang school.


Tussenschoolse opvang

Opvang tussen de middag inclusief warme maaltijd of eigen meegebrachte lunch.


Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd, inclusief opvang tussen 7.00 en 19.00 uur op vakantie- en studiedagen.


Vakantieopvang

Een ochtend opvang van 7.00 - 13.00 uur of een middag opvang van 13.00 - 19.00 uur. Of een hele dag opvang van 7.00 – 19.00 uur.


Flexibele opvang

Opvang op wisselende dagen van de week of alleen tijdens schoolweken.


Incidentele opvang

Indien de groepsgrootte het toelaat, kunt u naast de vaste opvangdagen ook incidenteel extra opvang afnemen.


Openingstijden

BSO Prins Constantijn is 52 weken per jaar geopend. Wij zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen en op collectieve vrije dagen. Deze dagen mag u wel ruilen!

Daarnaast zijn wij op de volgende dagen beperkt geopend, namelijk van 7.00 tot 17.30 uur.

  • Sinterklaasavond 5 december
  • Kerstavond 24 december
  • Oudejaarsavond 31 december