Veiligheidsbeleid

In ons veiligheidsbeleid staat beschreven hoe wij de veiligheid van de kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers waarborgen. Aan de hand van de veiligheidsmanagementmethode van Stichting Consument en Veiligheid zijn er verschillende huisregels opgesteld. Het doel van deze huisregels is het verkleinen van bestaande risico’s en waar mogelijk deze uit te sluiten.

Het is vaak een kwestie van “bewustwording” van de gebruikers van het gebouw en met name de pedagogisch medewerkers; wat is mijn eigen rol met betrekking tot de veiligheid; hoe doe ik dingen, waar let ik op, wat kan anders. Er zijn echter ook regels die vanzelfsprekend zijn voor de groepsleiding maar waar ouders op alert gemaakt moeten worden. De huisregels worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de situatie. Thema veiligheid is én blijft een vast agendapunt in de teamvergaderingen.

Klik hier voor ons veiligheidsbeleid van Kinderdagverblijf leeuwerikje.

Klik hier voor ons veiligheidsbeleid voor kindcentrum Oranje-Nassau

Klik hier voor ons veiligheidsbeleid voor kindcentrum Prins-Constantijn