Prins Constantijn

 

Locatie Prins Constantijn

In nauwe samenwerking met de Prins Constantijnschool is per 11 juli 2016 een peuteropvang en buitenschoolse opvang geopend. Op 3 april 2017 is een nieuwe verticale groep gestart voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarmee "Kindcentrum Prins Constantijn" een feit is!

Op deze locatie bieden we opvang aan met een christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een Bijbelverhaal, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. Alle medewerkers hebben affiniteit met het christelijke geloof en bij voorkeur een christelijke achtergrond.


Soorten dagopvang

Kinderopvang Papendrecht biedt verschillende soorten opvang aan, zodat u kunt kiezen voor de opvang die het beste bij u en uw gezin past. Ook ruildagen behoren tot de mogelijkheid. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van 2 dagdelen per week.

 

Hele dagopvang

Opvang van 7.00 - 19.00 uur met een minimum van twee dagdelen per week.

 

Onderwijsregeling

Opvang tijdens 40 schoolweken per jaar. Tijdens dagen dat het onderwijs gesloten is, heeft u geen recht op opvang.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Goede Vrijdag en Dag na Hemelvaart. We gaan uit van schoolvakanties Regio Midden. Werkt u in een andere regio in het onderwijs, dan dient u de juiste schoolvakanties tijdig door te geven.


Incidentele opvang

Indien de groepsgrootte het toelaat, kunt u naast de vaste opvangdagen ook incidenteel extra opvang afnemen.

 

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. 

Wij zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen en op collectieve vrije dagen. Deze dagen mag u wel ruilen!

Daarnaast zijn wij op de volgende dagen beperkt geopend, namelijk van 7.00 tot 17.30 uur.

  • Sinterklaasavond 5 december
  • Kerstavond 24 december
  • Oudejaarsavond 31 december

De tarieven vindt u onder kopje inschrijven. Voor alle overige informatie over kindcentrum Prins Constantijn verwijzen we u graag naar onze website www.prinsconstantijn.nl.