Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en –beslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van
 
Oudercommissielid m/v
 
Oudercommissieleden praten met elkaar over verschillende belangrijke zaken zoals het pedagogisch beleid, de prijs van de opvang, de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Pedagogisch medewerker, de inrichting van de ruimtes, de veiligheid, gezondheid en hygiëne, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan.
 
De oudercommissie:
overlegt met de directeur
adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur
bevordert goede en heldere informatie aan ouders
onderhoudt contacten met andere ouders
bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure
 
Wij zoeken ouders die:
mee willen praten en beslissen
de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
hun deskundigheid in willen zetten voor ons kindercentrum
 
Oudercommissievergaderingen vinden ongeveer om de 8 weken plaats, 6 keer per jaar.
 
Nadere informatie 
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Stuur een mail naar oc@kinderopvangpapendrecht.nl