KDV Leeuwerikje

Dagopvang

Kinderdagverblijf Leeuwerikje kan per dag opvang bieden aan maximaal 52 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op de babygroep kunnen maximaal 12 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 10 weken tot ongeveer 24 maanden. Op de twee verticale groepen kunnen maximaal 12 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op de peutergroep kunnen maximaal 16 kinderen in de leeftijd van ongeveer 24 maanden tot 4 jaar opgevangen worden.

Soorten dagopvang

Kinderopvang Papendrecht biedt verschillende soorten opvang aan, zodat u kunt kiezen voor de opvang die het beste bij u en uw gezin past. Ook ruildagen behoren tot de mogelijkheid. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van 2 dagdelen per week.

Hele dagopvang

Opvang van 7.00 - 19.00 uur met een minimum van twee dagdelen per week.

Onderwijsregeling

Opvang tijdens 40 schoolweken per jaar. Tijdens dagen dat het onderwijs gesloten is, heeft u geen recht op opvang.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Goede Vrijdag en Dag na Hemelvaart. We gaan uit van schoolvakanties Regio Midden. Werkt u in een andere regio in het onderwijs, dan dient u de juiste schoolvakanties tijdig door te geven.

Incidentele opvang

Indien de groepsgrootte het toelaat, kunt u naast de vaste opvangdagen ook incidenteel extra opvang afnemen.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.

Wij zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen en op collectieve vrije dagen. Deze dagen mag u wel ruilen!

Daarnaast zijn wij op de volgende dagen beperkt geopend, namelijk van 7.00 tot 17.30 uur.

  • Sinterklaasavond 5 december
  • Kerstavond 24 december
  • Oudejaarsavond 31 december