Inspectierapporten

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u onze locaties terugvinden. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. In dit register kunt u per locatie al onze gegevens vinden, inclusief de inspectierapporten van de GGD. Jaarlijks worden alle locaties gecontroleerd middels een onaangekondigde inspectie van een GGD-inspecteur.

Kinderdagverblijf Leeuwerikje

Inspectierapport KDV Leeuwerikje

 

Kindcentrum Oranje-Nassau

Inspectierapport KDV Ukkepuk

Inspectierapport PSZ Puk & Co

inspectierapport BSO Oranje-Nassau Takkies

Inspectierapport BSO Oranje-Nassau Floddertjes

 

Kindcentrum Prins Constantijn

Inspectierapport KDV Prins Ukkepuk

Inspectierapport PSZ Kleine Prins

Inspectierapport BSO Prins Constantijn

 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u onze locaties terugvinden. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. In dit register kunt u per locatie al onze gegevens vinden, inclusief de inspectierapporten van de GGD. Jaarlijks worden alle locaties gecontroleerd middels een onaangekondigde inspectie van een GGD-inspecteur. 

Inspectierapport KDV Leeuwerikje

Kleine waal

Inspectierapport BSO leeuwerik

Inspectierapport KDV Kleine waal

Kincentrum Oranje-Nassau

inspectierapport KDV Ukkepuk

inspectierapport PSZ Puk & Co

BSO Oranje-Nassau onderbouw

BSO Oranje-Nassau bovenbouw

Kindcentrum Prins-Constantijn

KDV Prins Ukkeopuk

PSZ Kleine Prins

BSO Prins Constantijn