Kinderopvang Papendrecht  2012 Privacy Policy Terms of Use

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang Papendrecht onderscheidt zich door het aanbieden 

van professionele, kleinschalige en flexibele opvang in Papendrecht.

 

Met ingang van 1 september 2013 hebben wij twee vestigingen en bieden wij opvang aan ruim 130 kinderen.

 

Kinderdagverblijf Leeuwerikje bestaat uit vier dagopvanggroepen. Een baby-, dreumes- en peutergroep. En sinds 1 november 2013 hebben wij tevens een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op onze vestiging aan de Goudenregenstraat 15 te Papendrecht, bieden wij per dag opvang aan maximaal 46 kinderen.

 

BSO Leeuwerik bestaat uit een groep voor kinderen in de leeftijd

van 4 tot 13 jaar. Op onze vestiging aan de Rozenstraat 36, in de

Anne Frankschool, bieden wij per dag opvang aan maximaal 20 kinderen van verschillende basisscholen.

 

NIEUWS

In nauwe samenwerking met de Oranje-Nassauschool zullen wij op

1 september 2014 een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang starten op hun schoolterrein. We zullen tevens de tussenschoolse opvang gaan verzorgen. Op deze vestiging zullen we opvang gaan

bieden met een Christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden.

Wij bieden tevens buitenschoolse opvang aan voor kinderen van de Prins Florisschool locatie Moerbeihof.

U kunt zich direct inschrijven middels de aanmeldingsformulieren onder tabblad "formulieren".

 

 

Waarom zou u kiezen voor Kinderopvang Papendrecht?

  

 • Kleinschalig kinderdagverblijf en BSO
 • Gebruik van faciliteiten van de Anne Frankschool 
 • Professioneel en toch persoonlijk
 • Hoge mate van ouderbetrokkenheid 
 • Ruime groepsruimtes 
 • Vaste pedagogisch medewerkers
 • Ruime openingstijden van 7.00 - 19.00 uur
 • Flexibele opvang mogelijk
 • Halve dagopvang mogelijk
 • Incidentele opvang mogelijk
 • 's Middags een warme maaltijd
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Jaarlijks observatie van uw kind(eren)

   

   

   

 •